Česká studentská filharmonie

Pátek 30. Srpen 2024 19:00
Vstupné: 
250,-Kč
e-vstupenka: 

Zazní: Symfonie č. 8 G dur op. 88 „Anglická“ od Antonína Dvořáka

Dirigent: Marko Ivanović


„Můžete před ně dát cokoliv a oni to zahrají!“ charakterizoval Českou studentskou filharmonii sir Simon Rattle, který mladé hudebníky dirigoval v červnu 2020. Orchestr dlouhodobě pracuje zejména na edukačních pořadech České filharmonie, hostuje i v rámci běžných abonentních řad České filharmonie.

Nastupující generaci hudebníků – převážně (ale nejen) studentů hudebních škol – dává orchestr možnost celoročně zkoušet a provádět velká díla světové symfonické, koncertantní i vokálně instrumentální tvorby. Velkou snahou je z hudebníků budovat stálý orchestr, ve kterém mezi nimi mohou vznikat dlouhodobé vztahy a porozumění; podporovat je ve zdokonalování umění souhry. „

Věřím, že Česká studentská filharmonie má pořád kam růst a já jí v tomto procesu budu i nadále velmi rád nápomocen,“ dodává Marko Ivanović, hlavní dirigent a podporovatel mladých hudebníků od roku 2006. Právě tehdy se začala psát historie studentského tělesa pod křídly České filharmonie, a to v cyklu komentovaných koncertů pro studenty Kroky do nového světa.Čeští studentští filharmonici tak fungují jako „světlonošové“ ve vztahu ke svým vrstevníkům, kterým ukazují, že mladí lidé mohou klasická hudební díla milovat a zapáleně předávat ostatním.