Vstupenky


Jak rezervovat, platit a vyzvednout vstupenky?


Prodej a rezervace vstupenek na pokladně Domu kultury:

 • První den prodeje je možný přímý prodej na pokladně i on-line předprodej.
 • V době předprodeje má osobní přítomnost přednost před telefonickým kontaktem. Prosíme o strpení a děkujeme za pochopení.
 • Platnost rezervace vstupenek viz on-line potvrzení o rezervaci!
 • Aktuální stav vstupenek zjišťujte na www.dkzdar.cz nebo na telefonu 566 502 253.
 • Místa pro vozíčky je možno přednostně rezervovat na pokladnách organizace, e- mailem nebo přímo na místě.

1. Prodej a rezervace vstupenek on-line:

Vstupenky není možné rezervovat telefonicky

Jak si rezervovat / zakoupit vstupenku?

Vyberte si v programu film, divadlo, koncert…zvolte si místo a pokračujte směr košík (kontrola akce). Vyberte způsob platby. Příklad č. 1: osobně – platba v hotovosti – místo se rezervuje – další info viz potvrzení o rezervaci, které je zasláno na vámi uvedený e-mail. Příklad č. 2: e-vstupenka – platba kartou – pokračujte vyplněním osobních údajů a dokončete prodej. Na vámi uvedený e-mail vám bude zasláno potvrzení o platbě a vstupenky.

Kdy a kde si mám rezervované vstupenky vyzvednout?

Vstupenky si musíte vyzvednout dle informace na vám zaslaném potvrzení o rezervaci, nejpozději však 48 hodin před akcí. Včas nevyzvednuté vstupenky jsou automaticky pokladním systémem zrušeny a uvolněny pro další prodej. Prodloužení a pozdržení rezervace není možné. KDE si mám rezervované vstupenky vyzvednout? Můžete si je vyzvednout na pokladně Kina Vysočina, Domu kultury, Městského divadla a na Turistickém informačním centru na Staré radnici, otevírací doba viz Pokladny.

Další informace k rezervacím a nákupu on-line vstupenek

Pokud chce divák celé dvousedadlo (dvě místa) nebo box (čtyři místa), tak musí kliknout na obě (všechny čtyři) sedadla. Pokud klikne jen na jedno číslo (sedadlo), tak se mu objeví jen blokace jedné vstupenky. Na dvousedadle (boxu) pak mohou sedět i dva (čtyři) rozdílní diváci.

Prodejní a rezervační systém TICKETMASTER

Pokladna Domu kultury a Kina Vysočina.


2. Prodej hotově:

Na pokladně Domu kultury (hlavní vchod), Dolní 183, Žďár nad Sázavou - Pondělí 13:00-17:00 hodin (telefon: 566 502 254).

Na pokladně Městského divadla, Doležalovo nám. 73/2, Žďár nad Sázavou 1/2 hodiny před představením pořádaným Kulturou Žďár (telefon 724 190 928 nebo 730 898 964).

Na pokladně Kina Vysočina, Brodská 1000/2, Žďár nad Sázavou čtvrtek až neděle, otevřeno vždy hodinu před představením, uzavírá se 15 minut po zahájení posledního představení (telefon 564 407 559).

Na Turistickém informačním centru na Staré radnici (telefon 566 628 539)
červen - září otevřeno:
pondělí - pátek: 8:00 - 17:00
sobota: 9:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00
neděle: 9:00 - 12:00

říjen – květen otevřeno:
pondělí – pátek: 8:00 – 17:00
sobota: 9:00 – 12:00


3. Fakturou:

Možnost hromadné objednávky pro školy a organizace. Vstupenky vyzvedne objednatel na základě potvrzené objednávky osobně proti podpisu. Info a objednávka; telefon: 566 502 253, e-mail: marquardtova.h@dkzdar.cz . Platba fakturou je možná pouze u akcí pořádaných Kulturou Žďár, příspěvkovou organizací (ne u podnájmů)!

Objednávka obsahuje:

 • název akce
 • počet vstupenek
 • cena vstupenek
 • jméno a příjmení
 • adresa
 • kontakt (telefon a e-mail)

4. Všeobecné informace:

Organizace Kultura Žďár, příspěvková organizace si vyhrazuje právo využít potřebný počet vstupenek pro vlastní potřebu.


5. Další informace:

 • daňový doklad vystavíme na požádání
 • zakoupené vstupenky již nebereme zpět
 • vrácenou hotovost si, prosím, přepočítejte ihned po obdržení
 • na akce pořádané Kulturou Žďár, příspěvkovou organizací, je možné využívat slevenky Žďas a.s. a poukázky Sodexo (ne u pronájmů)
 • slevy ZTP poskytujeme na vstupenky od částky 250,- Kč ve výši 20%  (vyhláška MPSV ČR 182/1991, Př. č. 3)
 • na představení v rámci divadelního předplatného nelze využívat průkazek ZTP ani jiných forem slev (Sodexo, slevenky Žďas apod.).