Provoz


KULTURA ŽĎÁR, příspěvková organizace
Adresa: Dolní 183, 591 01  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU; IČ: 72053682  DIČ: CZ72053682


Kultura Žďár je příspěvkovou organizací, která má podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smlouva neupravuje obchodní tajemství.


Plánky a provozní informace: 


Mapa budov ve správě KULTURA ŽĎÁR p. o. ZDE