LADA POULOVÁ / OTISK - Grafika a malba

Pátek 1. Březen 2024 18:00
do 20. dubna 2024
Vstupné: 
Vstup volný

Otevřeno hodinu před představením a během představení