Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme – Gen. Ing. Andor Šándor - beseda

Středa 23. Září 2020 18:00
Vstupné: 
200,-Kč
e-vstupenka: 
Andor Šándor - beseda

Předprodej online, na pokladně Domu kultury a Kině Vysočina. Od září 2020 v Informačním centru.


Beseda generála Ing. Andora Šándora, bývalého šéfa vojenské zpravodajské služby České armády, který je klíčovým znalcem v oblasti bezpečnostní politiky státu a rovněž mimořádným odborníkem na oblast bezpečnosti v mezinárodním měřítku. 
V Československu působil ve vedení generálního štábu armády. Poté, v letech 2001 a 2002 byl náčelníkem Vojenské zpravodajské služby, vojenské rozvědky, jež byla později začleněna do Vojenského zpravodajství. Od roku 2003 působí jako poradce a analytik v oblasti bezpečnosti,  věnuje se otázkám terorismu, bezpečnosti a krizového managementu Je také autorem knih Jak přežít nejen teroristický útok, Čeká nás pohroma? a Planeta země, kruté místo k žití.
Beseda “Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme” se koná 23. 9. 2020 od 18:00 v Café u tety Hany.


Andor Šándor - generál v záloze (v letech 2001 a 2002 byl náčelníkem Vojenské zpravodajské služby ČR s hodností generál) a bezpečnostní poradce, který se věnuje otázkám terorismu, bezpečnosti a krizového managementu.


V rámci besedy promluví na téma: Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?
Na besedě bude možné zakoupit podepsané knihy.
Odborné podklady k textu a spolupráce při přípravě besedy Bc. Anna Holubová


Změna termínu vyhrazena