kalendář jmen

KLIMA SE MĚNÍ / pronájem

6. – 20. 12. 2019
Kino Vysočina
Vstupné: 
Zdarma
greta

Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s organizací CI2, o. p. s. Vás zve na tematickou výstavu napříč městy České republiky
KLIMA SE MĚNÍ. ZMĚŇ SE I TY! AKTUÁLNÍ SOUVISLOSTI GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU, KTERÁ SE DOTÝKÁ NÁS VŠECH – A CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT.


TÉMATA VÝSTAVY SE VĚNUJÍ NAPŘÍKLAD OTÁZKÁM: Proč žijeme ve skleníku? Jaký je vliv člověka na klimatický systém Země? Co říkají scénáře vývoje klimatu? Jaké má
a bude mít změna klimatu dopady ve světě a v ČR? Jaké aktivity pro ochranu klimatu probíhají ve světě? Co můžeme udělat my sami pro omezení dopadů změn klimatu?


VERNISÁŽ VÝSTAVY A BESEDA PRO VEŘEJNOST:
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 6. 12. 2019 od 15:00. V úterý 17. 12. 2019 od 17:00 pak proběhne v Kině Vysočina beseda pro veřejnost s Michalem Žákem, meteorologem České televize, na téma „Klimatická změna: hrozba i příležitost. Jak může k ochraně klimatu přispět každý z nás?“