kalendář jmen

Putovní výstava Sdružení Krajina

Středa 13. března
do soboty 13. dubna
Sdružení Krajina

Putovní výstava Sdružení Krajina doputovala do kina Vysočina


Od 13. března 2019 bude v prostorách kina Vysočina k vidění putovní výstava Sdružení Krajina ukazující „život“ na podmáčených loukách v současnosti i v minulosti.


„Prostřednictvím této výstavy chceme informovat veřejnost o naší práci, vysvětlit, proč je péče o krajinu důležitá a podnítit v lidech zájem o praktickou ochranu přírody“ sdělila Darina Coufalová ze Sdružení Krajina. Spolek Sdružení Krajina dlouhodobě pečuje o louky v přírodně cenných územích, stará se o jejich kosení, vyřezávky a zajišťuje podmínky pro život mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. „Na našich velkoformátových plakátech představujeme ve fotografiích jednotlivé aktivity našeho sdružení (kosení, výsadby, budování tůní, apod.) a historické souvislosti péče o krajinu. Snažíme se také ukázat důležitost spolupráce a vzájemné pomoci a podpory mezi odborníky, praktiky a veřejností,“ doplňuje Darina Coufalová. 

Výstava potrvá do 13. dubna 2019 a můžete si ji prohlédnout kdykoli během otevírací doby kina Vysočina.

Všichni jste srdečně zváni.